Advisory Committee for Hyperbaric Oxygen in Belgium
Conseil Belge de l'Oxygénothérapie Hyperbare
Belgische Adviesraad voor Hyperbare Zuurstoftherapie

Nederlands                                FrançaisQuick Links
(update: 22 October2020)
 

COVID-19: de huidige situatie veroorzaakt een ernstige belemmering in de beschikbaarheid van de hyperbare centra in België.
UPDATE 10 MAART 2021: mededeling over de beschikbaarheid van de hyperbare centra: download hier

COVID-19: la situation actuelle est cause d'une limitation importante de la disponibilité des centres hyperbares belges.
MISE A JOUR 10 MARS 2021: communication sur la disponibilité des centres hyperbares: téléchargez ici

COVID-19: 22 Oktober 2020 Dringende oproep aan alle sportduikers. Download hier.

COVID-19: 22 Octobre 2020 Appel urgent à tous les plongeurs. Téléchargez ici.

COVID-19 Position statement van de ECHM & EUBS over het gebruik van HBOT bij COVID-19 patienten (engelstalig)
COVID-19 Position de l'ECHM et EUBS sur l'utilisation de l'OHB dans le traitement de patients atteints du COVID-19 (anglais)

COVID-19 Position Statement van de ECHM over HBOT en COVID-19
COVID-19 Position de l'ECHM sur l'OHB et COVID-19

Indicaties voor Hyperbare Zuurstoftherapie - ECHM Consensus Conference 2016 - download hier
Indications de l'Oxygénothérapie Hyperbare - Conférence de Consensus ECHM 2016 -
téléchargez ici

CO-Poster: UPDATE 2016 Behandelingsalgoritme voor CO-intoxicaties - download hier
Poster CO: UPDATE 2016 Algorithme pour la prise en charge de l'intox au CO -
téléchargez ici

Poster : "Oxygénothérapie Hyperbare - Indications"
"Hyperbare Zuurstoftherapie - Indicaties"
(format A4 formaat
Questionnaire de Satisfaction Patients - téléchargez ici
Patient Satisfaction Questionnaire -
download here
Vragenlijst Tevredenheid Patiënten -
download hierContact:

ACHOBEL asbl-vzw
p/a Centre for Hyperbaric Oxygen Therapy
Military Hospital Brussels, 1120 Brussels

mail(at)achobel.be