Historiek

Doelstellingen

 • (Re)valorisatie van hyperbare zuurstoftherapie als geÔntegreerde behandeling in de dringende en intensieve geneeskundige verzorging
 • (Re)valorisatie van de specificiteit van de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie in ziekenhuismilieu en van de financiŽle tegemoetkoming door de bevoegde instanties
 • Integratie van de hyperbare zuurstoftherapie in de specifieke opleiding van verpleegkundigen op spoedgevallendiensten en diensten voor intensieve verzorging; streven naar een specifieke opleiding "hyperbare verpleegkundige"
 • Streven naar een harmonische ontwikkeling van centra voor hyperbare zuurstoftherapie binnen de diensten voor Dringende Medische Hulpverlening van de belgische ziekenhuizen.

Activiteiten

 • Voorstellen en definities
  • Definitie van de aanvaarde indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie in BelgiŽ (Link naar ECHM Indicaties HBO)
  • Voorstel van structurele en functionele normen voor hyperbare centra in ziekenhuismidden
  • Voorstellen tot aanpassing van de terugbetalingsmodaliteiten door het RIZIV
  • Voorstellen in het kader van de Arbeidsgeneeskunde
  • Gegevensdatabank "Veiligheid" en "Technische Aspecten"
  • Verspreiding van de nationale en internationale aanbevelingen "COVID-19 en duiken"
  • Updates over de beschikbaarheid van hyperbare zuurstofcentra in België
 • Informatie
  • Opleiding urgentie (para)medisch personeel over CO intoxicatie (samenwerking met Antigifcentrum)
  • Verspreiding van brochures en Poster "Behandeling CO" aan alle spoedgevallendiensten in BelgiŽ (Download hier de CO-poster)
  • Basisopleiding hyperbare verpleegkundigen en hyperbare technici (Info) (Link naar NVKVV Cursus Hyperbare Verpleegkundige)
  • Continue bijscholing voor geneesheren, verpleegkundigen, hyperbare technici
  • Erkenning van (bij)geschoolde hyperbare verpleegkundigen / hyperbare technici (EBAss - ECHM)
 • Integratie
  • Belgische vertegenwoordiging bij het Europese Comitť voor Hyperbare Geneeskunde (ECHM)
  • Raadgever bij de werkgroep "Hyperbare Zuurstoftherapie" van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV)
  • Opstellen van geÔntegreerde behandelingsprotocollen in de sector van de Intensieve Zorgen
  • Ontwikkeling van een patiënten-tevredenheids-vragenlijst (Download hier de nederlandse versie)

Samenstelling van de Beheerraad (december 2021)

 • Voorzitter: Dr Peter Germonprť
 • Vice-voorzitter: Dr Stephane Degesves
 • Secretaris: Yoerik Neirynck

Terug naar Startpagina