Advisory Committee for Hyperbaric Oxygen in Belgium
Conseil Belge de l'Oxygénothérapie Hyperbare
Belgische Adviesraad voor Hyperbare Zuurstoftherapie

Nederlands                                FrançaisQuick Links
 

COVID-19: de hyperbare centra in België hebben alle niet-dringende en electieve behandelingen met hyperbare zuurstof opgeschort / uitgesteld. Dringende behandelingen voor levensnoodzakelijke of invaliderende aandoeningen zijn beperkt mogelijk.

COVID-19: les centres hyperbares belges ont tous reporté / postposé les traitements par oxygénothérapie hyperbare. Des traitements urgents pour affections vitales ou invalidantes sont éventuellement possible, avec des restrictions.

COVID-19 Belangrijke info: Position Statement van de ECHM over HBOT en COVID-19

COVID-19 Information importante: Position de l'ECHM sur l'OHB et COVID-19

Indicaties voor Hyperbare Zuurstoftherapie - ECHM Consensus Conference 2016 - download hier
Indications de l'Oxygénothérapie Hyperbare - Conférence de Consensus ECHM 2016 -
téléchargez ici

CO-Poster: UPDATE 2016 Behandelingsalgoritme voor CO-intoxicaties - download hier
Poster CO: UPDATE 2016 Algorithme pour la prise en charge de l'intox au CO -
téléchargez ici

Poster : "Oxygénothérapie Hyperbare - Indications"
"Hyperbare Zuurstoftherapie - Indicaties"
(format A4 formaat
Questionnaire de Satisfaction Patients - téléchargez ici
Patient Satisfaction Questionnaire -
download here
Vragenlijst Tevredenheid Patiënten -
download hierContact:

ACHOBEL asbl-vzw
p/a Centre for Hyperbaric Oxygen Therapy
Military Hospital Brussels, 1120 Brussels

mail(at)achobel.be